• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/pages/CografyaBilgisi/163971313745418
 • https://twitter.com/CografyaBilgisi

Diğer Afetler

ASİT YAĞMURLARINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bu önlemler şöyle sıralanabilir;

 

 1. Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 2. Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan illerimize doğal gazın götürülmesi gerekmektedir.
 3. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın, yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekmektedir.
 4. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek, uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır.
 5. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir.
 6. Sadece uçucu kül için elektro-filtre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır.
 7. Bina projelerinde, baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir.
 8. Motorlu taşıtlar için; karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı, sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. Almanya’da olduğu gibi benzindeki kurşun miktarı 0.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kurşunsuz benzine geçilmelidir.

 

GRİZU PATLAMASINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Grizu patlaması ile mücadele üç aşamada yapılabilir:

 1. Metan birikiminin önlenmesi,
 2. Biriken metanın alev almasının engellenmesi,
 3. Patlamanın yayılmasının sınırlandırılması.

Metan birikiminin önlenmesi için;

• Metanın drenaj ile önceden tahliyesi tercih edilmelidir.
• Grizulu madenlerde doğal havalandırma yerine mekanik havalandırma yapılmalıdır.
• Ortamdaki metanın tahliyesini sağlamaya yeterli havanın geçişine imkan verecek kesitte taban, tavan yolları oluşturulmalıdır.
• Aynaların havalandırılmasında temiz hava kullanılmalıdır.
• Çalışma alanında havalandırma doğal havalandırma ile aynı yönde yapılmalı ve ters havalandırmadan kaçınılmalıdır.
• Maden, içerideki havanın dışarıya çıkacağı şekilde emici fanla havalandırılmalıdır.
• Tali havalandırma yalnız hazırlık işlerinde uygulanmalı, üretim panoları ana havalandırma sistemine bağlanmalıdır.
• Havalandırma kapıları düzgün ve sağlam şekilde kurulmalıdır.
• Hava kaçakları minimum seviyeye indirilmelidir.
• Sistematik ölçümlerle havalandırma ve gaz emisyonu takip edilmelidir.

Bunu gerçekleştirmek için;

• Havalandırma ve gaz ölçümleri için kayıt defterleri ve sistematik planlar bulunmalı ve sürekli güncellenmelidir.
• Periyodik hava örnekleri alınmalı ve analizleri yapılmalıdır.
• Havalandırma ve gaz detektörlerinin kalibrasyonu takip edilmelidir.
• Gaz ölçümü ve havalandırma için özel nitelikli personel bulunmalıdır.

Biriken metanın alev almasının engellenmesi için;

• Yeraltında açık alev, kibrit veya sigara kesinlikle bulundurulmamalıdır.
• Aydınlanma için akülü lambalar kullanılmalıdır.
• Elektrikli ekipmanlar alev-sızdırmaz olmalıdır.

Patlamanın yayılmasının sınırlandırılması için;

• Maden mümkün olan en fazla sayıda bağımsız havalandırma bölümlerine ayrılmalıdır.
• Grizu patlamasını takiben oluşabilecek toz patlamaları engellenmelidir.
• Kalıcı ve kolay ulaşılır kurtarma birimi olmalıdır.

 

 

HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

1. Öncelikle fosil yakıt kullanım yerine doğalgaz, güneş enerjisi ve jeotermal enerji kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
2. Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanların artırılması planlanmalı ve sanayi atıkları havaya verilmemelidir.
3. Arabaların egzozlarından çıkan gazlara önlem alınmalıdır.
4. İnsanlar toplu taşımacılığa özendirilmeli ve yakıt olarak doğalgaz kullanılmalıdır.
5. Orman tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmeli ve ozon tabakasına zarar verilmemelidir.

 

 

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Yangına karşı alınabilecek önlemler;

1. Ormanlarda cam ve cam kırıkları atılmamalıdır. Çünkü cam güneş ışığını çimenlere yansıtır cam aynı yerde durduğu için ısıda aynı yerde durarak ısınır ve ateş oluşur. Ateş büyüyerek yangını oluşturur.
2. Mangal küllerini soğutmadan dökmemeliyiz çünkü çimenler sıcak olabilir mangal külü de sıcak olabilir ve yangını oluşturabilir.
3. Sigara izmariti yanık olarak atılmamalı, çünkü sigara izmariti çimenleri yakar ve yangın oluşur.

 

SERA ETKİSİ

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELERDİR

Pek çok ülke, çevreye son derece zararlı olmasına karşın, özellikle kömür gibi fosil yakıtları kullanmaktadır. Kyoto protokolü, sera gazı emisyonlarını azaltmaları için OECD ülkelerine çağrıda bulunmaktadır. Kyoto‘da 2008-12 yılları arasında toplam sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyesinin %5.4 altına çekilmesi hedeflenmiştir. WF, dünya çapında yürüttüğü Powerswitch kampanyasıyla, hükümetler ve iş dünyasını yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda sorumluluk almaya davet ediyor. Kampanya kapsamında, kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlar ve nükleer enerji yerine su, jeotermal, biyo-kütle ve güneş enerjisinin kullanılması teşvik ediliyor.

Ulusal enerji stratejileri en az 30 yıllık bir süreyi öngörür şekilde hazırlanmalıdır. Diğer enerji kaynaklarının geliştirilmesine ve güvenli kullanımına yönelik politikalar belirlenmelidir. Ulusal enerji politikasının oluşumuna sivil toplum kuruluşlarının ve yerel halkın katılması sağlanmalıdır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmak koşuluyla, yerel ölçekte rüzgar ve güneş gibi alternatif enerji kaynaklarından yararlanılmalıdır. Tarım, amonyak ve metan gibi değişik emisyonların atmosfere karışmasına neden olmaktadır. Avrupa amonyak emisyonunun %90'ı çiftlik hayvanları ve kimyasal gübrelerden kaynaklanmaktadır. Kimyasal gübre kullanımı, bir sera gazı olan azotdioksit emisyonunu da artırır. Azot ve fosfor içeren gübrelerin kullanımı azaltılmalıdır.

Bizler ne yapabiliriz

*Enerji dostu ampuller kullanılmalı.
*Televizyonlar bekleme konumunda bırakılmamalı.
*Doğru ışıklandırma kullanılmalı.
*Klima yerine vantilatör kullanılmalı.
*Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı.
*Eşyalar, radyatörleri kapatmayacak şekilde yerleştirilmeli.

Su kaynaklarının kıtlığı da bir başka önemli sorundur. Ancak, alınabilecek önlemler de yok değildir. Şöyle ki;

*Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş esnasında musluk açık bırakılmamalı.
*Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanılmalı.
*Klozetlere asılan temizleme maddeleri kullanılmamalı.
*Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeli.
*Akan tesisatlar onarılmalı.
*Hortumla sulama ve yıkama yapılmamalı.
*Suyu, kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanılmalı..

Çevre örgütleri, tüketicileri ulaşım sektörü konusunda da uyamaktadır. Bu sektör, yenilenemeyen enerji kaynaklarının baş tüketicisi ve sektörde kullanılan gazların emisyonları, hava kirliliğine, iklim değişikliklerine neden olmaktadır.

*Toplu taşıma araçları tercih edilmeli.
*Kısa mesafelere arabayla gitmek yerine, yürümeli.
*Kurşunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli.
*Aracın taşıma kapasitesi aşılmamalı.
*Uzun duraklamalarda aracın kontağı kapatılmalı.

Çevre örgütleri, tüketicilere geri dönüşümü bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini, alışveriş sırasında aşırı tüketimden kaçınılmasını öğütlemektedir.

Tüketicilerin özenli davranması gereken en önemli konuların başındaysa ambalaj tüketimi gelmektedir. Zira plastik ambalajların doğada kaybolma süresi bin yılı bulmaktadır.

*Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere yönelmeli.
*Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda satılan ürünler alınmamalı.
*Başta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaçınmalı.
*Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli.
*Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi ürünler yeniden kullanılmalı.
*Alışverişlerde plastik poşet kullanılmamalı.
*Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte atılmamalı..

Gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgisayarların yarattığı kirlilik de azımsanacak gibi değildir. Bu nedenle;

*Elektrik tüketimi daha düşük modeller alınmalı.
*Yazıcıdan kağıt çıktısı alınması asgariye indirilmeli.
*Bilgisayarlar bekleme konumunda bırakılmamalı.
*Kullanılmayan bilgisayarlar atılmamalıdır.

 

TOPRAK KİRLİLİĞİNE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bu önlemleri kısaca aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

1. Evsel atıklar toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve imha edilmelidir.
2. Verimli tarım alanlarına sanayi tesisleri ve yerleşim alanları kurulmamalıdır.
3. Sanayi atıkları arıtılmadan toprağa verilmemelidir.
4. Tarım ilaçlarında ve gübrelemede yanlış uygulamalar önlenmelidir.
5. Ambalaj sanayiinde cam, karton gibi yeniden kullanılabilir maddeler seçilmelidir.
6. Toprağı yanlış işleme ve yanlış sulama uygulamaları durdurulmalıdır.
7. Otlak ve ormanlar korunmalı ve çoğaltılmalıdır.
8. Nükleer santraller toprağa zarar vermeyecek yerlere kurulmalıdır.
9. Ağaç sevgisi ve ormanların korunması konusunda insanlar eğitilmelidir.

TUZLU-SU GİRİŞİMİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Önlemler şöyle sıralanabilir;

1. Tatlısu-Tuzlusu girişimi olayı yok edilemez, fakat KONTROL edilebilir.
2. Tuzlusu girişimi olan bölgelerde modelleme çalışması yapılarak tuzlu su girişiminin karakteristiği belirlenmelidir.
3. Kıyı akiferlerindeki yeraltısuyu pompalanması denetim altına alınmalıdır.
4. Kıyı şeridinin özelliklerine ve tuzluluğun gelişim sebebine göre iyileştirme çalışmaları yapılabilir

Kaynak:www.afetacil.gov.tr Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı