• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/pages/CografyaBilgisi/163971313745418
 • https://twitter.com/CografyaBilgisi

Yangın

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 

Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır.

 

 •  Yapısal bakımdan yangından korunma

 

 • Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır,
 • Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır,
 • Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır,
 • Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları sağlanmalıdır,
 • Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır,
 • Her an çıkabilecek yangınlar için yangı söndürme cihazları çalışır durumda bulundurulmalıdır.

 

 • Organizasyon bakımından yangından korunma

 

 • Yangınlara karşı iyi bir bina yönetimi olmalıdır
 • Yangınlara karşı gerekli yasaklar konulmalıdır,
 • Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir,
 • ık sık yangın tatbikatları yapılmalıdır,
 • Yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri kurulmalıdır,Gereksiz yangın yükü kaldırılmalıdır,
 • Korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli ve güncellenmelidir.
 • Her türlü işyerinde yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

 

 • Konutlarda yangını önleyici tedbirler

 

 • Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,
 • Çocukların ateşle oynamasına izin verilmemelidir,
 • Soba, kalorifer ve mutfak ocakları dikkatli kullanılmalıdır,
 • Yanıcı maddeler konutun uygun yerinde saklanılmalıdır,
 • Elektrik tesisatından çıkabilecek yangınlara karşı tesisatın düzenli bakımı yaptırılmalıdır,
 • Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş ve dolmuş bacalar kullanılmamalıdır,
 • Konutlarda da yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
 • Konut Yangınlarında tahliye zamanı çok kısıtlıdır, bu nedenle konutlar için tahliye planı yapılmalıdır.
 • Yangınlarda erken uyarı çok önemlidir, bu nedenle her konutta mümkünse bir kaç tane duman dedektörü bulundurulmalı, bunların düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır.

                            

 

 • YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER
 • Soğutarak Söndürme:

 

 • Su ile Soğutma: Yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır.
 • Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner.
 • Kuvvetli Üfleme: Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır.
 • Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.

 

 • Havayı kesme:

 

 • Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler   (köpük, klor, azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.
 • Boğma: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
 • Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması: Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.

          SÖNDÜRÜCÜ MADDELER NELERDİR?

 

 • Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.
 • Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır.
 • Karbondioksit Gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır.
 • Kuru Kimyevi Tozlar: Kimyasal tozların cinslerine göre A,B,C sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir.
 • Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.

      YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

 •  Kolayca ulaşılabilecek bir  yerde tutulmalıdır.
 • Yeri herkes tarafından bilinmelidir.
 • Duvara sıkıca sabitlenmelidir.
 • Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.
 • Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.
           YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN KULLANIMI
 • Pimi çek,
 • Ateşin kaynağına yönelt,
 • Sık,
 • Süpür

 

 

     YANGIN ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

 

 • Telaşa kapılmadan çevrede yangın ihbar düğmesi varsa ona basılmalıdır,
 • 110 nolu telefondan yangın itfaiyeye bildirilmelidir. Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde mümkünse yangının cinsi ile birlikte (bina, benzin, ahşap, araç vb)bildirilmelidir.
 • İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek için eldeki mevcut imkanlardan yararlanılmalıdır.
 • Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır,
 • Bunlar yapılırken kendimiz ve başkaları tehlikeye atılmamalıdır,
 • Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış olanaksızsa, yatak altlarına dolaplara saklanılmamalı, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurulmaya çalışılmalıdır,
 • Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır,
 • Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır.
 • Kıyafetiniz alev almışsa; koşmadan durup yere yatarak yuvarlanılmalıdır. Battaniye türü örtüler alınarak alevler boğulmaya çalışılmalıdır.
 • Eğer vücudumuzda yanık varsa, hemen soğuk suya tutulmalıdır.

          ORMAN YANGINLARI

                     ORMAN YANGINLARININ NEDENLERİ

         

        • İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:
        • Ormanda güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması,
        • Yakılan ateşin söndürmeden bırakılması,
        • Sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması.
        • Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması,
        • Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması,
        • Cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması,
        • Çocukların orman içinde ateşle oynamaları.
        • Kasıtlı çıkarılan orman yangınları:
        •  Tarla veya otlakları genişletmek için ormanın bilerek yakılması,
        •  Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için yangın çıkarılması,
        •  Birilerinden intikam almak veya bir şeyi sabote etmek için yangın çıkarılması,
        •  Yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın çıkarılması.
        • ORMAN YANGINLARININ ZARARLARI

        • Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.
        • Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.
        • Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erezyon, sel-taşkın ve hava Kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür.
        • İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülür.
        • Orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörler olumsuz yönde etkilenir.
        • Kaynak:www.afetacil.gov.tr adresinden alınmıştır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı